Η έκθεση EIMA 2020 Ιταλία

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης Covid-19 έχει ορίσει μια νέα οικονομική και κοινωνική γεωγραφία με παγκόσμιους περιορισμούς. Το ημερολόγιο διεθνών εκθέσεων έχει αναθεωρηθεί πλήρως και πολλές εκδηλώσεις έχουν ακυρωθεί ή αναβληθεί. Η EIMA International έπρεπε επίσης να αναθεωρήσει το πρόγραμμά της μετακινώντας την έκθεση της Μπολόνια έως τον Φεβρουάριο του 2021 και σχεδιάζοντας μια σημαντική και λεπτομερή ψηφιακή προεπισκόπηση της εκδήλωσης για το Νοέμβριο του 2020.


Ώρα δημοσίευσης: 2 Ιουνίου-2020