Χημικός σωλήνας

 • UHMWPE Χημικός σωλήνας αναρρόφησης & εκκένωσης 20bar/300psi- CSD300

  UHMWPE Χημικός σωλήνας αναρρόφησης & εκκένωσης 20bar/300psi- CSD300

  Ο εύκαμπτος σωλήνας από χημικό καουτσούκ χρησιμοποιείται κυρίως για μεταφορά χημικών και χημική επεξεργασία λυμάτων σε χημικές εγκαταστάσεις, εργοστάσιο χρωμάτων, φαρμακευτικό εργοστάσιο, δεξαμενόπλοιο χημικών, μονάδα επεξεργασίας λυμάτων και άλλες βιομηχανίες.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναρρόφηση και εκκένωση των περισσότερων χημικών ουσιών.
 • UHMWPE Χημικός σωλήνας αναρρόφησης & εκκένωσης CSD230

  UHMWPE Χημικός σωλήνας αναρρόφησης & εκκένωσης CSD230

  Ο εύκαμπτος σωλήνας από χημικό καουτσούκ χρησιμοποιείται κυρίως για μεταφορά χημικών και χημική επεξεργασία λυμάτων σε χημικές εγκαταστάσεις, εργοστάσιο χρωμάτων, φαρμακευτικό εργοστάσιο, δεξαμενόπλοιο χημικών, μονάδα επεξεργασίας λυμάτων και άλλες βιομηχανίες.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναρρόφηση και εκκένωση των περισσότερων χημικών ουσιών.
 • UHMWPE Chemical Delivery Hose 10bar /150psi – CD150

  UHMWPE Chemical Delivery Hose 10bar /150psi – CD150

  Ο εύκαμπτος σωλήνας από χημικό καουτσούκ χρησιμοποιείται κυρίως για μεταφορά χημικών και χημική επεξεργασία λυμάτων σε χημικές εγκαταστάσεις, εργοστάσιο χρωμάτων, φαρμακευτικό εργοστάσιο, δεξαμενόπλοιο χημικών, μονάδα επεξεργασίας λυμάτων και άλλες βιομηχανίες.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναρρόφηση και εκκένωση των περισσότερων χημικών ουσιών.
 • UHMWPE Chemical Delivery Hose 15 bar/230psi – CD230

  UHMWPE Chemical Delivery Hose 15 bar/230psi – CD230

  Ο εύκαμπτος σωλήνας από χημικό καουτσούκ χρησιμοποιείται κυρίως για μεταφορά χημικών και χημική επεξεργασία λυμάτων σε χημικές εγκαταστάσεις, εργοστάσιο χρωμάτων, φαρμακευτικό εργοστάσιο, δεξαμενόπλοιο χημικών, μονάδα επεξεργασίας λυμάτων και άλλες βιομηχανίες.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναρρόφηση και εκκένωση των περισσότερων χημικών ουσιών.
 • UHMWPE Chemical Delivery Hose 20bar/300psi – CD300

  UHMWPE Chemical Delivery Hose 20bar/300psi – CD300

  Ο εύκαμπτος σωλήνας από χημικό καουτσούκ χρησιμοποιείται κυρίως για μεταφορά χημικών και χημική επεξεργασία λυμάτων σε χημικές εγκαταστάσεις, εργοστάσιο χρωμάτων, φαρμακευτικό εργοστάσιο, δεξαμενόπλοιο χημικών, μονάδα επεξεργασίας λυμάτων και άλλες βιομηχανίες.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναρρόφηση και εκκένωση των περισσότερων χημικών ουσιών.
 • UHMWPE Χημικός σωλήνας αναρρόφησης & εκκένωσης 10bar/150 psi CSD150

  UHMWPE Χημικός σωλήνας αναρρόφησης & εκκένωσης 10bar/150 psi CSD150

  Ο εύκαμπτος σωλήνας από χημικό καουτσούκ χρησιμοποιείται κυρίως για μεταφορά χημικών και χημική επεξεργασία λυμάτων σε χημικές εγκαταστάσεις, εργοστάσιο χρωμάτων, φαρμακευτικό εργοστάσιο, δεξαμενόπλοιο χημικών, μονάδα επεξεργασίας λυμάτων και άλλες βιομηχανίες.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναρρόφηση και εκκένωση των περισσότερων χημικών ουσιών.