Σωλήνας φορτηγού βυτιοφόρων

  • Σωλήνας φορτηγού δεξαμενής λαδιού OT150

    Σωλήνας φορτηγού δεξαμενής λαδιού OT150

    Εφαρμογή: Για χύδην φόρτωση και εκφόρτωση βενζίνης και μαζούτ από δεξαμενές αποθήκευσης και βυτιοφόρα σε διυλιστήρια, εργοστάσια χύδην και πρατήρια καυσίμων.Εύκαμπτος σωλήνας σκληρού τύπου.Κατασκευή: Λείος σωλήνας ενισχυμένος με πλεγμένο νήμα κορδονιού και έλικα από χαλύβδινο σύρμα ελατηρίου Ελαιόλαδο και ανθεκτικό στην τριβή, ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες.
  • Σωλήνας φορτηγού δεξαμενής λαδιού OT300

    Σωλήνας φορτηγού δεξαμενής λαδιού OT300

    Εφαρμογή: Για χύδην φόρτωση και εκφόρτωση βενζίνης και μαζούτ από δεξαμενές αποθήκευσης και βυτιοφόρα σε διυλιστήρια, εργοστάσια χύδην και πρατήρια καυσίμων.Εύκαμπτος σωλήνας σκληρού τύπου.Κατασκευή: Λείος σωλήνας ενισχυμένος με πλεγμένο νήμα κορδονιού και έλικα από χαλύβδινο σύρμα ελατηρίου Ελαιόλαδο και ανθεκτικό στην τριβή ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες