Εύκαμπτος σωλήνας ποιότητας τροφίμων

 • Εύκαμπτος σωλήνας παράδοσης ποιότητας τροφίμων FD150

  Εύκαμπτος σωλήνας παράδοσης ποιότητας τροφίμων FD150

  Ο εσωτερικός σωλήνας του σε λευκό EPDM είναι μη τοξικός, κατά της οσμής και δεν περνάει καμία γεύση.Η επίστρωση του είναι ανθεκτική σε εξωτερικές επιθέσεις όπως τριβή, όζον και ατμοσφαιρικούς παράγοντες.Το εσωτερικό του σωλήνα είναι ενισχυμένο με δύο υφασμάτινες πλεξούδες και ένα μεταλλικό πηνίο.Συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό και τον FDA
 • Εύκαμπτος σωλήνας παράδοσης ποιότητας τροφίμων FD230

  Εύκαμπτος σωλήνας παράδοσης ποιότητας τροφίμων FD230

  Ο εσωτερικός σωλήνας του σε λευκό EPDM είναι μη τοξικός, κατά της οσμής και δεν περνάει καμία γεύση.Η επίστρωση του είναι ανθεκτική σε εξωτερικές επιθέσεις όπως τριβή, όζον και ατμοσφαιρικούς παράγοντες.Το εσωτερικό του σωλήνα είναι ενισχυμένο με δύο υφασμάτινες πλεξούδες και ένα μεταλλικό πηνίο.Συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό και τον FDA
 • Εύκαμπτος σωλήνας παράδοσης ποιότητας τροφίμων FD300

  Εύκαμπτος σωλήνας παράδοσης ποιότητας τροφίμων FD300

  Ο εσωτερικός σωλήνας του σε λευκό EPDM είναι μη τοξικός, κατά της οσμής και δεν περνάει καμία γεύση.Η επίστρωση του είναι ανθεκτική σε εξωτερικές επιθέσεις όπως τριβή, όζον και ατμοσφαιρικούς παράγοντες.Το εσωτερικό του σωλήνα είναι ενισχυμένο με δύο υφασμάτινες πλεξούδες και ένα μεταλλικό πηνίο.Συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό και τον FDA
 • Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης & εκκένωσης ποιότητας τροφίμων FSD150

  Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης & εκκένωσης ποιότητας τροφίμων FSD150

  Ο εσωτερικός σωλήνας του σε λευκό EPDM είναι μη τοξικός, κατά της οσμής και δεν περνάει καμία γεύση.Η επίστρωση του είναι ανθεκτική σε εξωτερικές επιθέσεις όπως τριβή, όζον και ατμοσφαιρικούς παράγοντες.Το εσωτερικό του σωλήνα είναι ενισχυμένο με δύο υφασμάτινες πλεξούδες και ένα μεταλλικό πηνίο.Συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό και τον FDA
 • Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης & εκκένωσης ποιότητας τροφίμων FSD230

  Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης & εκκένωσης ποιότητας τροφίμων FSD230

  Ο εσωτερικός σωλήνας του σε λευκό EPDM είναι μη τοξικός, κατά της οσμής και δεν περνάει καμία γεύση.Η επίστρωση του είναι ανθεκτική σε εξωτερικές επιθέσεις όπως τριβή, όζον και ατμοσφαιρικούς παράγοντες.Το εσωτερικό του σωλήνα είναι ενισχυμένο με δύο υφασμάτινες πλεξούδες και ένα μεταλλικό πηνίο.Συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό και τον FDA
 • Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης & εκκένωσης ποιότητας τροφίμων FSD300

  Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης & εκκένωσης ποιότητας τροφίμων FSD300

  Ο εσωτερικός σωλήνας του σε λευκό EPDM είναι μη τοξικός, κατά της οσμής και δεν περνάει καμία γεύση.Η επίστρωση του είναι ανθεκτική σε εξωτερικές επιθέσεις όπως τριβή, όζον και ατμοσφαιρικούς παράγοντες.Το εσωτερικό του σωλήνα είναι ενισχυμένο με δύο υφασμάτινες πλεξούδες και ένα μεταλλικό πηνίο.Συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό και τον FDA